i
i
 
k
oLinkovi
k
oKontakt
kk
oMapa weba
k
oWeb mail
o
o
oIZDVOJENO
k
oOKRUGLI STO NA TEMU
o"OBRTIŠTVO U HNK I
oPRAVCI RAZVOJA"
.
o
ooRAMSKE JESENI 2011
oDANI ŠLJIVE PROZOR-
oRAMA 2011.

.
o

oJAVNI NATEJEČAJ ZA
oODABIR KORISNIKA
oSREDSTAVA TEKUĆIH
o
TRANSFERA-GRANT ZA
o2011. GODINU


o
o
ODRŽAN OKRUGLI STO oNA TEMU "OBRTNIŠTVO oU HNK - AKTUELNA
o
PROBLEMATIKA I
o
PRAVCI RAZVOJA''


o
o
 
Aktuelnosti
.
 
.
27.02.2013.
.
.

U TUZLI ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BiH

Sjednica Upravnog odbora Obrtničke komore Federacije BiH, održana je 15.02.2013. godine u hotelu "Tuzla" u Tuzli.
Na sjednici je predložen dnevni red:

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s predhodne sjednice UO OK FBIH;
  2. Odnos OK BPK Goražde prema OK FBiH;
  3. Izviješće kordinatora Izbora u OK FBiH;
  4. Priprema za provođenje Izborne skupštine u OK FBIH;
  5. Razno.
.

.
31.01.2013.
.

U MOSTARU ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA OBRTNIČKE KOMORE FEDERACIJE BIH

Obrtnička komora HNK/Ž bila je domaćin sjednice Upravnog odbora Obrtničke komore Federacije BiH, zakazanu za dan    24.01.2013.  koja će se održati u Mostaru, ulica Stjepana Radića br. 76 E (prostorije Obrtničke komore)  s početkom u   12.00 sati.
Dnevni red sjednice:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s predhodne sjednice UO OK OKFBIH;
2. Prijedlog odluke o visini članarine, raspodjeli između udruga obrtnika te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora županija i Obrtničke komore  FBiH te načinu uplate članarine;
3. Izviješće o Razvojnom fondu za 2012.;
4. Izviješće kordinatora Izbora u OK FBiH;
5. Priprema za provođenje Izborne skupštine u OK FBIH;
6. Razno.

.

.
22.09.2011.
.

OKRUGLI STO NA TEMU "OBRTNIŠTVO U HNK I PRAVCI RAZVOJA", TE ZNAČAJ I PRAVCI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I OBRTNIČKE KOMORE HNK

U okviru sajamske aktivnosti na sajmu održanom u općini Prozor-Rama Ministarstvo privrede HNK, te Obrtnička komora HNK, zajedno sa općinom Prozor-Rama organizovali su okrugli stol sa temom ''Obrtništvo u HNK – aktuelna problematika i pravci razvoja'', te "Značaj i pravci razvoja obrtništva i obrtničke komore HNK".
Predstavnica Ministarstva privrede gđa Babović  održala je prezentaciju ''Obrtništvo u HNK – aktuelna problematika i pravci razvoja''. Cilj je bio  i tješnja saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, osvrnuti se na tekuću problematiku stanja obrtništva u HNK, te kako istu prevazići.

Više

.

.
22.09.2011.
.
.

RAMSKE JESENI 2011.
DANI ŠLJIVE PROZOR-RAMA 2011.

 6. Međunarodni sajam, poljoprivrede, prehrane i turizma Prozor-Rama, održan je 19. i 20. septembra 2011. godine u sportskoj dvorani općine Prozor-Rama.
Obrtnička komora HNK ove je godine prvi put sudjelovala na pomenutom sajmu. Na štandu su izlagali obrtnici, stari i tradicionalni obrti sa područja Rame. U sklopu sajma održano je i niz aktivnosti, između ostalih tu je i projekt razvoja malinarstva općine Prozor-Rama.

Više

.

.
02.09.2011.
.
.
JAVNI NATJEČAJ za odabir korisnika sredstava tekućih transfera-grant za 2011. godinu - Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta FBiH

Projekt 1. Izgradnja poduzetničkih zona
Projekt 2. Poticaj inovatorima-pojedincima
Projekt 3. Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja
Projekt 4. Poticaj udruženjima obrtnika
Projekt 5. Izgradnja inovativnog gospodarstva uvođenje standarda, osiguranje CE znaka, inovacijeISO
Projekt 6. Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
Projekt 7. POticaji novoosnovanim subjektima
Projekt 8. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite


Više
.

.
08.07.2011.
.
.
ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU "OBRTNIŠTVO U HNK - AKTUELNA PROBLEMATIKA I PRAVCI RAZVOJA''

Dana 07.07.2011. godine u Ministarstvu privrede HNK održan je okrugli stol na temu "Obrtništvo u HNK - aktuelna problematika i pravci razvoja".
Okrugli sto organizovan je u saradnji sa obrtničkom komorom HNK i imao je za cilj analizirati trenutno stanje obrtništva na području našeg Kantona, problematiku obrtnika u svakodnevnom poslovanju, te predložiti mjere za unapređenje i razvoj obrtničke djelatnosti.

Više
.Ž
oSva prava pridržana © 2011 Obrtnička komora HNK/Ž